Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wokowice

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.3.2011.GD, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Wokowice gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie


Pismo z dnia 23.02.2022 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów cześci wsi Wokowice, gmina Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Podpisane elektronicznie pismo z dnia 23.02.2022 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r., znak: GK-II.661.3.2021.GD dotycząca wydania decyzji z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy znak: GK-II.661.3.2011.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, w jednostce ewidencyjnej Brzesko -obszar wiejski.
Treść decyzji:
Decyzja z dnia 14.10.2021 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD
Załącznik Nr 1.1 do decyzji - Mapa z projektem scalenia
Załącznik Nr 1.2 do decyzji - Mapa z projektem scalenia
Załącznik Nr 6 do decyzji - Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów, wydzielonych w wyniku scalenia, przeprowadzonego na gruntach położonych w części wsi Wokowice gmina Brzesko
Załącznik nr 6.1 do decyzji - Zakres prac poscaleniowych w cześci wsi Wokowice Gm. Brzesko Powiat Brzeski
Załącznik nr 6.2. do decyzji - Mapa pn. Zakres prac poscaleniowych cześci wsi Wokowice

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Wokowice, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Wokowice gmina Brzesko na którym nastąpi odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2021 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 26.05.2021 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Wokowice, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 17.06.2021 r. do 25.06.2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 26.05.2021 r.


Decyzja z dnia 30.07.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Wokowice, gmina Brzesko.

Zawiadomienie z dnia 30.08.2017 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie dotyczy:

  1. wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na okres 14 dni, w godzinach: 800 – 1500, w dniach: od 23.10.2017 r., do 13.11.2017 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224;
  2. prawa do zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, na okres 7 dni, od dnia 14.11.2017 r., do dnia 21.11.2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224.
 

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Wokowice, gmina Brzesko.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o ogłoszeniu wyników oszacowania gruntów i ich udostępnieniu do publicznego wglądu.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.
[pdf]232 Kb

 Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia na którym nastąpi wybór Rady Uczestników Scalenia.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r., Starosty Powiatu Brzeskiego
[pdf]213 Kb
Wykaz działek

W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów.

Załączniki:
Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów
[pdf]227 Kb
Postanowienie

Postanowienie o z dnia 16.11.2011 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Wokowice, gmina Brzesko:

Załączniki:
Postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego
[PDF]1142 Kb
Załącznik nr 1 do Postanowienia
[JPEG]1176 Kb
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.10.2011 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów, na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 25.10.2011 r., Starosty Powiatu Brzeskiego
[pdf]227 Kb
Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Wokowice, gmina Brzesko

Poniżej prezentujemy:

  • Mapa zasięgu scalenia,
  • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Sterkowiec i Wokowice,

Prezentowane opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF.

Załączniki:
Mapa zasięgu scalenia
[pdf]319 Kb
Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Wokowice
[pdf]2398 Kb
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw