Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Sterkowiec

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, dotyczące przeprowadzenia w dniach: od 18.09.2023 r. do 22.09.2023 r. oraz od 25.09.2023 r. do 27.09.2023 r., przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (Wykonawca prac scaleniowych), na gruntach wsi Sterkowiec gmina Brzesko, czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r.
Załącznik Nr 1 do Zawiadomienia Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r.


Pismo z dnia 03.07.2023 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego, dotyczącego gruntów części wsi Sterkowiec gmina Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów).
Treść pisma:
Informacja dla Uczestników scalenia gruntów części wsi Sterkowiec


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.4.2011.GD, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, dotycząca wydania decyzji z dnia 14.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 14.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Sterkowiec, gmina Brzesko:
Załączona dokumentacja:
Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów
Załącznik nr 1: Mapa z projektem scalenia gruntów.
Załącznik Nr 7: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Załącznik 7.1: Zagospodarowanie poscaleniowe dla obrębu Sterkowiec.
Załącznik 7.2: Rekultywacja poscaleniowa dla obrębu Sterkowiec.
Załącznik 7.3: Zakres prac poscaleniowych części wsi Sterkowiec.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r. znak: GK‑II.661.4.2011.GD.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r. znak: GK‑II.661.4.2011.GD informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec gmina Brzesko oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 29.09.2022 r. do 07.10.2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 10.09.2020 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 10.09.2020 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD, informujące o terminie i miejscu okazania projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Sterkowiec, gmina Brzesko, w obszarze prowadzonego postępowania scaleniowego.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.09.2020 r.

Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych.

Decyzja Nr 1/2018, z dnia 16.08.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2018.GD, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec.

 
Zawiadomienie z dnia 03.01.2018 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 03.01.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2018.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego:

  1. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na okres 14 dni, w godzinach: 800 – 1500, w dniach: od 26.02.2018 r., do 16.03.2018 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224.
  2. o prawie do zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, na okres 7 dni, od dnia 19.03.2018 r., do dnia 26.03.2018 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224.
 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN, Starosty Brzeskiego o ogłoszeniu wyników oszacowania gruntów i ich udostępnieniu do publicznego wglądu.

 
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.10.2012 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN dotyczące zebrania Uczestników scalenia zwoływanego w celu określenia zasad szacunku gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.10.2020 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.07.2012 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wykonania kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.07.2012 r.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 22.05.2012 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia zwoływanym w celu wyboru Rady Uczestników Scalenia.

Załączniki:
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 22.05.2012 r.
[pdf]365 Kb

 

Wykaz działek

W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów.

Załączniki:
Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów
[pdf]222 Kb

 

Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14.11.2011 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN.

Załączniki:
Postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego
[(PDF)]1136 Kb
Załącznik nr 1 do Postanowienia
[JPEG]1338 Kb

 

Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 21.10.2011 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Załączniki:
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21.10.2011 r.
[pdf]708 Kb
Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Sterkowiec, gmina Brzesko

Poniżej prezentujemy:

  • Mapę zasięgu scalenia,
  • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Sterkowiec i Wokowice,

Opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF.

 

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw