Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Czchów-obszar wiejski


Informacja NR GK-II.6620.82.1.2020.KP Starosty Brzeskiego z dnia 16 września 2022 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120203_5 Czchów - obszar wiejski, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 16.09.2022 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 r., znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierających się w jednostkach ewidencyjnych: 120203_5 Czchów obszar wiejski, Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanych w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.06.2022 r., znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 17.03.2022 r. znak: GK-II.6620.82.1.2020.KP, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Czchów - obszar wiejski.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 17.03.2022 r. znak: GK-II.6620.82.1.2020.KP.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r. znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW, o rozpoczęciu prac geodezyjnych, w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB dla jednostki Czchów – obszar wiejski w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 120203_5 Czchów – obszar wiejski, obejmującej obręby ewidencyjne: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domoslawice.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 20.12.2021 r.

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw