Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Scalenia gruntów

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, dotyczące przeprowadzenia w dniach: od 18.09.2023 r. do 22.09.2023 r. oraz od 25.09.2023 r. do 27.09.2023 r., przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (Wykonawca prac scaleniowych), na gruntach wsi Sterkowiec gmina Brzesko, czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r.
Załącznik Nr 1 do Zawiadomienia Starosty Brzeskiego z dnia 10.08.2023 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2023 r. znak: GK-II.6017.2.2010.EW, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Brzesko.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie.


Pismo z dnia 03.07.2023 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego, dotyczącego gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów).
Treść pisma:
Informacja dla Uczestników scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.


Pismo z dnia 03.07.2023 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego, dotyczącego gruntów części wsi Sterkowiec gmina Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów).
Treść pisma:
Informacja dla Uczestników scalenia gruntów części wsi Sterkowiec


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.2.2011.GD, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów gmina Brzesko.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.4.2011.GD, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.06.2023 r. znak: GK II.661.3.2011.GD, informujące o terminie objęcia w posiadanie przez Uczestników scalenia, działek w stanie poscaleniowym, wydzielonych w ramach prac scaleniowych dotyczących gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Wokowice gmina Brzesko.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego dot. wprowadzenia w posiadanie


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 27.01.2023 r. znak: GK-II.661.2.2012.GD, dotyczące przeprowadzenia w dniach: od 22.02.2023 r. do 24.02.2023 r., przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (Wykonawca prac scaleniowych), na gruntach wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa, II etapu czynności okazania stabilizacji punktów granicznych projektu scalenia, sporządzonego w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa”.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 27.01.2023 r.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, dotycząca wydania decyzji z dnia 14.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Sterkowiec gmina Brzesko, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 14.11.2022 r. znak: GK-II.661.4.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Sterkowiec, gmina Brzesko:
Załączona dokumentacja:
Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów
Załącznik nr 1: Mapa z projektem scalenia gruntów.
Załącznik Nr 7: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Załącznik 7.1: Zagospodarowanie poscaleniowe dla obrębu Sterkowiec.
Załącznik 7.2: Rekultywacja poscaleniowa dla obrębu Sterkowiec.
Załącznik 7.3: Zakres prac poscaleniowych części wsi Sterkowiec.


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2022 r. znak: GK-II.661.2.2014.GD m.in. o wydaniu decyzji z dnia 23.09.2022 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2022 r.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2022 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.
Treść decyzji i wybranych załączników:
Decyzja z dnia 23.09.2022 r. znak: GK-II.661.2.2014.GD.
Załącznik nr 1.1 do decyzji: Mapa z projektem scalenia - arkusz 1.
Załącznik nr 1.2 do decyzji: Mapa z projektem scalenia - arkusz 2.
Załącznik nr 1.3 do decyzji: Mapa z projektem scalenia - arkusz 3.
Załącznik nr 1.4 do decyzji: Mapa z projektem scalenia - arkusz 4.
Załącznik nr 1.5 do decyzji: Mapa z projektem scalenia - arkusz 5.
Załącznik nr 1.6 do decyzji: Mapa z projektem scalenia - arkusz 6.
Załącznik Nr 6 do decyzji: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów, wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.
Załącznik Nr 7 do decyzji: Zestawienie prac w ramach zagospodarowania poscaleniowego.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r. znak: GK‑II.661.4.2011.GD informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec gmina Brzesko oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 29.09.2022 r. do 07.10.2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.09.2022 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.07.2022 r. znak: GK‑II.661.2.2014.GD, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie gmina Szczurowa oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 17.08.2022 r. do 25.08.2022 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, w Wydziale Geodezji i Kartografii.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia: 18.07.2022 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.11.2021 r. znak: GK‑II.661.2.2014.GD informujące, że w budynku kancelarii terenowej Wykonawcy prac, położonym w Strzelcach Wielkich 220, 32-822 Strzelce Wielkie (dawna organistówka), nastąpi okazanie projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów w Krakowie, dla gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie gmina Szczurowa.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 09.11.2021 r., znak: GK-II.61.2.2014.GD


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r., znak: GK-II.661.3.2021.GD dotycząca wydania decyzji z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, oraz dotycząca możliwości zapoznania się z przedmiotową decyzją i aktami sprawy znak: GK-II.661.3.2011.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 21.10.2021 r.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, w jednostce ewidencyjnej Brzesko -obszar wiejski.
Treść decyzji:
Decyzja z dnia 14.10.2021 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD
Załącznik Nr 1.1 do decyzji - Mapa z projektem scalenia
Załącznik Nr 1.2 do decyzji - Mapa z projektem scalenia
Załącznik Nr 6 do decyzji - Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów, wydzielonych w wyniku scalenia, przeprowadzonego na gruntach położonych w części wsi Wokowice gmina Brzesko
Załącznik nr 6.1 do decyzji - Zakres prac poscaleniowych w cześci wsi Wokowice Gm. Brzesko Powiat Brzeski
Załącznik nr 6.2. do decyzji - Mapa pn. Zakres prac poscaleniowych cześci wsi Wokowice

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 14.10.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Wokowice, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Wokowice, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2021 r. znak: GK-II.661.3.2011.GD, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Wokowice gmina Brzesko na którym nastąpi odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2021 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2021 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska, gmina Brzesko. Celem zebrania jest wprowadzenie Uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów.  
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2021 r.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 15.07.2021 r. znak: GK- II.661.5.2011.GD, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Bielcza, gmina Borzęcin. Celem zebrania jest wprowadzenie Uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów. 
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 15.07.2021 r. 


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 26.05.2021 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Wokowice, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 17.06.2021 r. do 25.06.2021 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 26.05.2021 r.


Pismo z dnia 07.04.2021 r., znak: GK-II.6017.2.2010.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów części obrębu ewidencyjnego Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Informacja dot. obiektu scaleniowego Brzesko.


Pismo z dnia 11.03.2021 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów części wsi Bielcza, gmina Borzęcin (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Informacja dot. obiektu scaleniowego Bielcza, gmina Borzęcin


Pismo z dnia 10.03.2021 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, zawierające informacje w zakresie stanu prawnego postępowania scaleniowego dotyczącego gruntów cześci wsi Mokrzyska, gmina Brzesko (m.in. informacja dot. wykonalności decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów):
Infomacja dot. obiektu scaleniowego Mokrzyska, gmina Brzesko


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 23.10.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Bielcza, gmina Borzęcin:
Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Załącznik nr 1a - Mapa z projektem scalenia gruntów.
Załącznik nr 1b - Mapa z projektem scalenia gruntów.
Załącznik nr 6 - Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów.
Załącznik nr 6.2. - mapa: Zakres prac poscaleniowych części wsi Bielcza.
Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 23.10.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Bielcza, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Bielcza, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 08.10.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 08.10.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, informujące, że w dniu 26.10.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530, w Budynku Wielofunkcyjnym w Bielczy, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Bielcza, gmina Borzęcin w związku z budową autostrady A-4.
Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Bielcza.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 08.10.2020 r.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 10.09.2020 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 10.09.2020 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD, informujące o terminie i miejscu okazania projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Sterkowiec, gmina Brzesko, w obszarze prowadzonego postępowania scaleniowego.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.09.2020 r.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Bielcza, gmina Borzęcin, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.09.2020 r. do 30.09.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o pow. 247,5504 ha stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze:

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 wydana dla obiektu scaleniowego Mokrzyska
Załącznik Nr 1 do decyzji: Mapa z projektem scalenia gruntów
Załącznik Nr 7 do decyzji: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Załącznik Nr 7.1: Rekultywacja poscaleniowa.
Załącznik Nr 7.2: Mapa zagospodarowania po scaleniu.
Załącznik Nr 7.3: Zagospodarowanie poscaleniowe.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Mokrzyska, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD informujące, że:

w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania, jest realizacja przepisów, wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały”.
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. w dniu 07.09.2020 r., ustala się drugi termin zebrania na dzień 08.09.2020 r. (wtorek), o godz. 1530 w Strzelcach Wielkich, na ww. placu przykościelnym.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 04.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, informujące, że w dniu 24.08.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530 w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego, prowadzonego na obszarze wsi Mokrzyska, w związku z budową autostrady A-4. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Mokrzyska.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD informujące, że:
  • w dniu 05.08.2020 r. (środa), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa. Celem zebrania, jest wykonanie obowiązku, wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalania, zwołanym przez starostę …”;
  • w terminie od 06.08.2020 r. – 14.08.2020 r., wyniki oszacowania gruntów zostaną udostępnione do publicznego wglądu, w budynku w kancelarii terenowej Wykonawcy prac, położonym w Strzelcach Wielkich 220, 32-822 Strzelce Wielkie (dawna organistówka).
    Treść Zawiadomienia:
    Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD.
Zawiadomienie o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.07.2020 r. do 30.07.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść zawiadomienia:

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.06.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM.
Zawiadomienie dot. zebrania Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania jest realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że cyt.: „uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów (…)”.
Treść zawiadomienia:

 

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw