Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Utworzenie bazy GESUT

Nr GK-I.6640.4.1.2022                                                                                                                                  Brzesko, dnia 28 września 2023 r.

INFORMACJA
STAROSTY BRZESKIEGO
z dnia 28 września 2023 r.
o utworzeniu powiatowej bazy GESUT

 Na podstawie art. 7d pkt 1, lit.a, tiret drugie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752) oraz 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2014 poz. 897 z późn. zm.)

informuję

o utworzeniu powiatowej bazy GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) dla obszaru:

  1. Brzesko – miasto,
  2. Brzesko – obszar wiejski,
  3. Czchów – miasto,
  4. Czchów – obszar wiejski,
  5. Borzęcin,
  6. Dębno,
  7. Gnojnik,
  8. Iwkowa,
  9. Szczurowa

Zgodnie z § 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1374), informacje zawarte w powiatowej bazie GESUT udostępnia się w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych przeglądania i pobierania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,  z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy.

(-) Starosta Brzeski mgr Andrzej Potępa

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw