Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Decyzja Starosty Brzeskiego wydana dla obiektu scaleniowego Bielcza, gmina Borzęcin.

2020-10-27 10:08

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 23.10.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Bielcza, gmina Borzęcin:

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.
Załącznik nr 1a - Mapa z projektem scalenia gruntów.
Załącznik nr 1b - Mapa z projektem scalenia gruntów.
Załącznik nr 6 - Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów.
Załącznik nr 6.2. - mapa: Zakres prac poscaleniowych części wsi Bielcza.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 23.10.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Bielcza, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Bielcza, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw