Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Decyzja Starosty Brzeskiego wydana dla obiektu scaleniowego Mokrzyska.

2020-08-25 10:29

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o pow. 247,5504 ha stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze:

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 wydana dla obiektu scaleniowego Mokrzyska
Załącznik Nr 1 do decyzji: Mapa z projektem scalenia gruntów
Załącznik Nr 7 do decyzji: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Załącznik Nr 7.1: Rekultywacja poscaleniowa.
Załącznik Nr 7.2: Mapa zagospodarowania po scaleniu.
Załącznik Nr 7.3: Zagospodarowanie poscaleniowe.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Mokrzyska, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw