Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

2020-08-18 07:57
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK‑II.661.2.2014.GD, informujące, że: w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania, jest realizacja przepisów, wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały”.
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. w dniu 07.09.2020 r., ustala się drugi termin zebrania na dzień 08.09.2020 r. (wtorek), o godz. 1530 w Strzelcach Wielkich, na ww. placu przykościelnym.
Treść Zawiadomienia:

Zawiadomienie z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD, Starosty Brzeskiego.

59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw