http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=2 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69:misja-portalu-geodety-powiatu-brzeskiego&catid=34:misja-portalu&Itemid=2 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=27 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp8&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp4&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp2&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=509:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp1&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=508:wniosek-o-utworzenie-konta-dostpu-i-przydzielenie-praw-do-moduu&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=507:wniosek-o-udzielenie-informacji-z-rejestrow-katastru-gruntowego-egib-prow-w-formie-analogowej&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=496:nowe-aplikacje-udostpniajce-usugi-o-wysokim-poziomie-dojrzaoci&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483:klauzula-informacyjna-starostwa-powiatowego-w-brzesku&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=339:karta-usug-gk-1&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=338:karta-usug-gk-2&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=337:gk-4&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=417:karta-usug-gk05&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=418:karta-usug-gk10&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=58 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=60 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158:kryteria-szacunku-porownawczego-gruntow-w-procedurze-scaleniowej&catid=37:porady-dla-mieszkacow&Itemid=60 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=61 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73:scalenia-gruntow&catid=36:wybrane-procedury&Itemid=61 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=72:modernizacja-ewidencji-gruntow&catid=36:wybrane-procedury&Itemid=61 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=73 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=74 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=75 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-201110-r&catid=59:scalenia-gruntow-wola-przemykowska&Itemid=75 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=380:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368:informacja-nt-statusu-operatu-ewidencyjnego-prowadzonego-dla-obrbu-strzelce-mae&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:decyzja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=359:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=315:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231:projekt-scalenia-gruntow&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18112010-r&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:wyniki-oszacowania-gruntow-lasow-oraz-sadow-ogrodow-chmielnikow-i-innych-upraw-specjalnych&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=76 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=355:informacja-o-wyoeniu-operatu&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=351:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=349:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=217:decyzja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=203:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=197:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=183:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18112010-r&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:wyniki-oszacowania-gruntow-lasow-oraz-sadow-ogrodow-chmielnikow-i-innych-upraw-specjalnych&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=77 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=78 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486:decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow-pooonych-w-czci-obrbu-brzesko&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-27062018-r-znak-gk-ii601722010ew&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=476:zawiadomienie-z-dnia-22032018-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=472:decyzja-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=468:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466:zawiadomienie-o-wszczciu-postpowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=448:decyzja-z-dnia-01082016-r-znak-gk-ii662312015ew-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=446:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-o-okazaniu-projektu-scalenia-gruntow&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=432:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430:wyniki-oszacowania-gruntow&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=427:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=399:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:prace-scaleniowe-planowane-do-wykonania-w-roku-2014&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=226:wykaz-dziaek&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-brzesko&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=79 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=479:zawiadomienie-z-dnia-03042018-r-znak-gk-ii66112011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=473:decyzja-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=469:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465:zawiadomienie-o-wszczciu-postpowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=456:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=429:szacunek-gruntow&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=424:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=408:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=397:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=386:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia-wsi-mokrzyska&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=384:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:prace-scaleniowe-planowane-do-wykonania-w-roku-2014&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=227:wykaz-dziaek&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=206:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=187:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-mokrzyska-bucze-gmina-brzesko&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=80 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=519:decyzja-starosty-brzeskiego-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow-wsi-szczepanow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=518:zawiadomienie-z-dnia-30092019-r-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=515:zawiadomienie-starosty-brzeskiego-z-dnia-24072019-r&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=480:decyzja-z-dnia-27042018-r-znak-o622072017bb-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=477:postanowienie-z-dnia-22032018-r-znak-o622072017bb-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=474:zawiadomienie-z-dnia-27022018-r-znak-o622072017bb-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467:zawiadomienie-o-wszczciu-postpowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451:zawiadomienie-z-dnia-21092016-r-znak-gk-ii6612011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=450:decyzja-starosty-brzeskiego-o-ustaleniu-glaboznawczej-klasyfikacji-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428:szacunek-gruntow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=416:zawiadomienie-o-klasyfikacji-szczepanow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=401:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=390:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:prace-scaleniowe-planowane-do-wykonania-w-roku-2014&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228:wykaz-dziaek&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=222:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-szczepanow-gmina-brzesko&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=81 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=493:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=470:zawiadomienie-z-dnia-03012018-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=297:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=265:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=256:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235:ramowy-harmonogram-prac-scaleniowych&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wykaz-dziaek&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-sterkowiec-gmina-brzesko&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=82 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489:decyzja-z-dnia-30072018-r-znak-gk-ii662312017ew-starosty-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=453:zawiadomienie-z-dnia-21092016-r-znak-gk-ii66132011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=298:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=260:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236:ramowy-harmonogram-prac&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230:wykaz-dziaek&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215:postanowienie&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=201:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-wokowice-gmina-brzesko&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=83 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=491:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-bielcza&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-09102017-r&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=444:zawiadomienie-z-dnia-22032016-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=345:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=264:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=242:ramowy-harmonogram-prac&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241:wykaz-dziaek&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=237:ramowy-harmonogram-prac&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-bielcza-gmina-borzcin&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=84 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=536:decyzja-w-sprawie-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=505:zawiadomienie-z-dnia-12062019-r-znak-gk-ii66122014km-starosty-brzeskiego&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=502:zawiadomienie-starosty-brzeskiego-z-dnia-18032019-r-gk-ii66207522019km&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=501:mapa-zaoe-do-projektu-scalenia-gruntow-wsi-strzelce-wielkie-gmina-szczurowa&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=500:postanowienie-o-wszczciu-postpowania-scaleniowego-na-obszarze-wsi-strzelce-wielkie&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=498:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=413:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=85 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=382:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=377:decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=376:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:zawiadomienie-o-okazaniu-projektu-scalenia&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:decyzje-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=330:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=313:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=311:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=308:zawiadomienia-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=304:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=303:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=290:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=280:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=278:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=277:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=273:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257:postanowienie-starosty-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=248:numery-dziaek-ewidnecyjnych&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=247:zaoenia-do-projektu-scalenia&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=86 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=71 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=11 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=63 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_user&view=login&Itemid=68 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=514:informacja-starosty-brzeskiego-z-dnia-24062019-r&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495:nowe-aplikacje-udostpniajce-usugi-o-wysokim-poziomie-dojrzaoci&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494:modu-patnoci-on-line-w-geoportalu-qwze-katastralny-powiatu-brzeskiegoq&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=437:informacja-dla-wykonawcow-prac-geodezyjno-kartograficznych&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:informacja&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:stanowisko-ggk&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:informacja-nt-skadu-operatu-technicznego&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=284:informacje&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=59 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=62 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=534:karta-usug-gk03&catid=41:formularze&Itemid=62 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=40 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=37 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:lata-2007-2009-zmiany-ktore-przyniosy-sukces&catid=42:kilka-sow-o-wydziale&Itemid=37 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=41 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:struktura-organizacyjna-wydziau-geodezji-kartografii-katastru-i-gospodarki-nieruchomociami&catid=43:nasi-pracownicy&Itemid=41 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=50 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:wydzia-geodezji-starostwa-brzeskiego-na-amach-prasy&catid=44:z-ycia-wydziau&Itemid=50 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95:viii-posiedzenie-konwentu-przewodniczcych-rad-powiatow-wojewodztwa-maopolskiego-w-dniu-41208-r&catid=44:z-ycia-wydziau&Itemid=50 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:semiarium-zarzdzanie-gmin-przy-pomocy-systemu-informacji-o-terenie&catid=44:z-ycia-wydziau&Itemid=50 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=57 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=66 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:publikacje-wykady-autorstwa-pracownikow-wydziau&catid=53:lista-publikacji&Itemid=66 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=67 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=1 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=49&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=541:informacja-dot-prac-geodezyjnych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=540:informacja-dot-prac-geodezyjnych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=539:informacja-dot-prac-geodezyjnych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=538:informacja&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=537:decyzja-w-sprawie-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=535:informacja&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=533:decyzja-starosty-brzeskiego-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow-wsi-szczepanow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=517:zawiadomienie-z-dnia-30092019-r-starosty-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=516:zawiadomienie-starosty-brzeskiego-z-dnia-24072019-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=513:informacja-starosty-brzeskiego-z-dnia-24062019-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=506:zawiadomienie-z-dnia-12062019-r-znak-gk-ii66122014km-starosty-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=503:zawiadomienie-starosty-brzeskiego-z-dnia-18032019-r-znak-gk-ii66207522019km&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=499:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=497:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-bielcza&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=488:decyzja-z-dnia-30072018-r-znak-gk-ii662312017ew-starosty-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487:decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow-pooonych-w-czci-obrbu-brzesko&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=484:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-27062018-r-znak-gk-ii601722010ew&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=478:zawiadomienie-z-dnia-03042018-r-znak-gk-ii66112011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=475:zawiadomienie-z-dnia-22032018-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=471:zawiadomienie-z-dnia-03012018-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-09102017-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=461:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=457:informacja-starosty-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=455:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=454:zawiadomienie-z-dnia-21092016-r-znak-gk-ii66132011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452:zawiadomienie-z-dnia-21092016-r-znak-gk-ii66122011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449:decyzja-starosty-brzeskiego-o-ustaleniu-glaboznawczej-klasyfikacji-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=447:decyzja-z-dnia-01082016-r-znak-gk-ii662312015ew-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-o-okazaniu-projektu-scalenia-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=443:zawiadomienie-z-dnia-22032016-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=442:informacja-z-dnia-11032016-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=441:zarzdzenie-nr-162016-starosty-brzeskiego-z-dnia-24022016-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439:informacja-nt-szczegoowej-osnowy-geodezyjnej-w-gminie-gnojnik-i-iwkowa&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=438:informacja-dla-wykonawcow-prac-geodezyjno-kartograficznych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=433:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=426:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=423:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=421:informacja-z-dnia-04092015-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=415:zawiadomienie-o-klasyfikacji-szczepanow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=412:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=402:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=398:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=392:zarzdzenie-starosty-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=391:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=389:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=385:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia-wsi-mokrzyska&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=383:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=381:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=379:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=378:decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=375:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=374:informacja-starosty-brzeskiego-rudy-rysie&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=373:informacja-starosty-brzeskiego-wrzpia&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=370:zarzdzenie-nr-242014-starosty-brzeskiego-z-dnia-17042014-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=369:informacja-nt-statusu-operatu-ewidencyjnego-prowadzonego-dla-obrbu-strzelce-mae&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=358:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=354:informacja-o-wyoeniu-operatu&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=352:zawiadomienie-o-okazaniu-projektu-scalenia&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=350:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=348:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=347:zarzdzenie-nr-542013-starosty-brzeskiego-z-dnia-30072013-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=344:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=341:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=329:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=320:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=318:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=316:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=314:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=312:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=310:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=307:zawiadomienia-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=306:informacja-z-dnia-23102012-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=302:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=301:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=300:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=291:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=276:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=275:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=272:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270:zmiana-numerow-rachunkow-bankowych&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=261:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=252:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=250:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=246:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=245:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=232:zarzdzenie-starosty-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=220:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=213:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=207:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=202:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=198:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=195:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=185:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=184:pismo-starosty-powiatu-brzeskiego-informujce-o-likwidujcji-pfgzgik&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=181:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18112010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=180:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18112010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=178:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-201110-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=177:zarzdzenie-nr-6710-starosty-brzeskiego-z-dnia-5-listopada-2010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=176:zarzdzenie-nr-6610-starosty-brzeskiego-z-dnia-5-listopada-2010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=167:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-81010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=166:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-81010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=165:zarzdzenie-nr-6310-starosty-brzeskiego-z-dnia-6-padziernika-2010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164:ogoszenie&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=162:informancja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:zarzdzenie-nr-4810-starosty-brzeskiego-z-dnia-18-sierpnia-2010-r&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=140:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=135:kompleksowa-modernizacja-ewidencji-gruntow-i-budynkow&catid=49:aktualnoci&Itemid=28 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=29 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97:linki-do-stron-internetowych&catid=50:interesujce-strony&Itemid=29 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_sefservicemap&Itemid=18 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_search&view=search&Itemid=30 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73:scalenia-gruntow&catid=36:wybrane-procedury&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=72:modernizacja-ewidencji-gruntow&catid=36:wybrane-procedury&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=514:informacja-starosty-brzeskiego-z-dnia-24062019-r&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495:nowe-aplikacje-udostpniajce-usugi-o-wysokim-poziomie-dojrzaoci&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494:modu-patnoci-on-line-w-geoportalu-qwze-katastralny-powiatu-brzeskiegoq&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=437:informacja-dla-wykonawcow-prac-geodezyjno-kartograficznych&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=357:informacja&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=309:stanowisko-ggk&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:informacja-nt-skadu-operatu-technicznego&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=284:informacje&catid=40:wytyczne-wyjanienia&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=89:lata-2007-2009-zmiany-ktore-przyniosy-sukces&catid=42:kilka-sow-o-wydziale&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258:awaria-serwera&catid=48:informacja-katastralna-powiatu-brzeskiego&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97:linki-do-stron-internetowych&catid=50:interesujce-strony&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=66:innowacje-w-qpowiatowej-geodezjiq&catid=52:nowoci&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp8&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp4&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp2&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=509:wniosek-o-udostpnienie-materiaow-pzgik-pp1&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=508:wniosek-o-utworzenie-konta-dostpu-i-przydzielenie-praw-do-moduu&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=507:wniosek-o-udzielenie-informacji-z-rejestrow-katastru-gruntowego-egib-prow-w-formie-analogowej&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=496:nowe-aplikacje-udostpniajce-usugi-o-wysokim-poziomie-dojrzaoci&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483:klauzula-informacyjna-starostwa-powiatowego-w-brzesku&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=339:karta-usug-gk-1&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=338:karta-usug-gk-2&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=337:gk-4&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=417:karta-usug-gk05&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=418:karta-usug-gk10&catid=3:druki-wnioskow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=534:karta-usug-gk03&catid=41:formularze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:struktura-organizacyjna-wydziau-geodezji-kartografii-katastru-i-gospodarki-nieruchomociami&catid=43:nasi-pracownicy&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=69:misja-portalu-geodety-powiatu-brzeskiego&catid=34:misja-portalu&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=103:wydzia-geodezji-starostwa-brzeskiego-na-amach-prasy&catid=44:z-ycia-wydziau&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95:viii-posiedzenie-konwentu-przewodniczcych-rad-powiatow-wojewodztwa-maopolskiego-w-dniu-41208-r&catid=44:z-ycia-wydziau&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94:semiarium-zarzdzanie-gmin-przy-pomocy-systemu-informacji-o-terenie&catid=44:z-ycia-wydziau&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48:geodeta-powiatowy&catid=35:geodeta-powiatu&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=158:kryteria-szacunku-porownawczego-gruntow-w-procedurze-scaleniowej&catid=37:porady-dla-mieszkacow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:publikacje-wykady-autorstwa-pracownikow-wydziau&catid=53:lista-publikacji&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144:1-pytanie-z-dnia-1122009-godz945&catid=56:pytania&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139:pytania-i-odpowiedzi&catid=56:pytania&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=179:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-201110-r&catid=59:scalenia-gruntow-wola-przemykowska&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=380:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=368:informacja-nt-statusu-operatu-ewidencyjnego-prowadzonego-dla-obrbu-strzelce-mae&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=360:decyzja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=359:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=315:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231:projekt-scalenia-gruntow&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=182:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18112010-r&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=171:wyniki-oszacowania-gruntow-lasow-oraz-sadow-ogrodow-chmielnikow-i-innych-upraw-specjalnych&catid=60:scalenia-gruntow-strzelce-mae&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=355:informacja-o-wyoeniu-operatu&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=351:informacja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=349:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=217:decyzja-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=203:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=197:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=183:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-18112010-r&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=173:wyniki-oszacowania-gruntow-lasow-oraz-sadow-ogrodow-chmielnikow-i-innych-upraw-specjalnych&catid=61:scalenia-gruntow-barczkow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486:decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow-pooonych-w-czci-obrbu-brzesko&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-27062018-r-znak-gk-ii601722010ew&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=476:zawiadomienie-z-dnia-22032018-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=472:decyzja-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=468:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466:zawiadomienie-o-wszczciu-postpowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=448:decyzja-z-dnia-01082016-r-znak-gk-ii662312015ew-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=446:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-o-okazaniu-projektu-scalenia-gruntow&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=432:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430:wyniki-oszacowania-gruntow&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=427:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=399:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=363:prace-scaleniowe-planowane-do-wykonania-w-roku-2014&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=226:wykaz-dziaek&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-brzesko&catid=63:scalenia-gruntow-brzesko&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=479:zawiadomienie-z-dnia-03042018-r-znak-gk-ii66112011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=473:decyzja-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=469:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465:zawiadomienie-o-wszczciu-postpowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=456:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=429:szacunek-gruntow&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=424:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=408:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=397:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=386:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia-wsi-mokrzyska&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=384:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=362:prace-scaleniowe-planowane-do-wykonania-w-roku-2014&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=227:wykaz-dziaek&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=206:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=187:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-mokrzyska-bucze-gmina-brzesko&catid=64:scalenia-gruntow-mokrzyska-bucze&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=519:decyzja-starosty-brzeskiego-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow-wsi-szczepanow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=518:zawiadomienie-z-dnia-30092019-r-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=515:zawiadomienie-starosty-brzeskiego-z-dnia-24072019-r&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=480:decyzja-z-dnia-27042018-r-znak-o622072017bb-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=477:postanowienie-z-dnia-22032018-r-znak-o622072017bb-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=474:zawiadomienie-z-dnia-27022018-r-znak-o622072017bb-starosty-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467:zawiadomienie-o-wszczciu-postpowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-rodowiskowych-uwarunkowaniach&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451:zawiadomienie-z-dnia-21092016-r-znak-gk-ii6612011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=450:decyzja-starosty-brzeskiego-o-ustaleniu-glaboznawczej-klasyfikacji-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428:szacunek-gruntow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=416:zawiadomienie-o-klasyfikacji-szczepanow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=401:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=390:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=361:prace-scaleniowe-planowane-do-wykonania-w-roku-2014&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228:wykaz-dziaek&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=222:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-szczepanow-gmina-brzesko&catid=65:scalenia-gruntow-szczepanow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=493:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-i-aktualizacji-uytkow-gruntowych&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=470:zawiadomienie-z-dnia-03012018-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=297:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=265:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=256:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235:ramowy-harmonogram-prac-scaleniowych&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wykaz-dziaek&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212:postanowienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=193:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-sterkowiec-gmina-brzesko&catid=66:scalenia-gruntow-sterkowiec&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489:decyzja-z-dnia-30072018-r-znak-gk-ii662312017ew-starosty-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=453:zawiadomienie-z-dnia-21092016-r-znak-gk-ii66132011gd-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=342:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=298:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=260:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=236:ramowy-harmonogram-prac&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230:wykaz-dziaek&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215:postanowienie&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=201:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-wokowice-gmina-brzesko&catid=67:scalenia-gruntow-wokowice&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=491:decyzja-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow-bielcza&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-09102017-r&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=444:zawiadomienie-z-dnia-22032016-r-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=345:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=264:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=242:ramowy-harmonogram-prac&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241:wykaz-dziaek&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=237:ramowy-harmonogram-prac&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=218:opracowania-mapowe-obrb-ewidencyjny-bielcza-gmina-borzcin&catid=68:scalenia-gruntow-bielcza&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=536:decyzja-w-sprawie-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=505:zawiadomienie-z-dnia-12062019-r-znak-gk-ii66122014km-starosty-brzeskiego&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=502:zawiadomienie-starosty-brzeskiego-z-dnia-18032019-r-gk-ii66207522019km&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=501:mapa-zaoe-do-projektu-scalenia-gruntow-wsi-strzelce-wielkie-gmina-szczurowa&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=500:postanowienie-o-wszczciu-postpowania-scaleniowego-na-obszarze-wsi-strzelce-wielkie&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=498:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=413:zawiadomienie-o-zebraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=69:scalenia-gruntow-strzelce-wielkie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=382:zawiadomienie-o-zabraniu-uczestnikow-scalenia-gruntow&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=377:decyzja-o-zatwierdzeniu-projektu-scalenia-gruntow&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=376:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:zawiadomienie-o-okazaniu-projektu-scalenia&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:decyzje-o-ustaleniu-gleboznawczej-klasyfikacji-gruntow&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=330:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=313:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=311:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=308:zawiadomienia-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=304:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=303:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=290:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=289:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=280:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=278:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=277:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=273:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257:postanowienie-starosty-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=249:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=248:numery-dziaek-ewidnecyjnych&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=247:zaoenia-do-projektu-scalenia&catid=70:scalenia-gruntow-biadoliny-szlacheckie&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=154:scalenia-gruntow&catid=71:scalenia-gruntow&Itemid=55 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=archive&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:zebranie-uczestnikow-scalenia-gruntow-pooonych-w-miejscowoci-strzelce-mae&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=133:zebranie-uczestnikow-scalenia-gruntow-pooonych-w-miejscowoci-barczkow&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98:xxx-sesja-rady-powiatu-brzeskiego-w-dniu-29102009-r&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=134:starosta-powiatu-brzeskiego-informuje-o-moliwoci-najmu-zabudowanych-dziaek-ewidencyjnych&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:zebranie-uczestnikow-scalenia-gruntow-pooonych-w-miejscowoci-strzelce-mae-gmina-szczurowa&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=138:zebranie-uczestnikow-scalenia-gruntow-pooonych-w-miejscowoci-barczkow-gmina-szczurowa&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=147:wykaz-nieruchomoci-przeznaczonej-do-sprzeday&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148:qaplikacje-katastru-gruntowego-dla-potrzeb-projektowania-i-lokalizacji-obiektow-budowlanychq&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=152:wojt-gminy-borzcin-zatrudni-pracownika-na-stanowisko-geodety&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:seminarium&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-13102010-r&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=170:zawiadomienie-starosty-powiatu-brzeskiego-z-dnia-13102010-r&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:karta-usug-nr-gn20&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:karta-usug-nr-gn19&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115:karta-usug-nr-gn18&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117:karta-usug-nr-gn17&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=118:karta-usug-nr-gn16&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=119:karta-usug-nr-gn15&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120:karta-usug-nr-gn14&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121:karta-usug-nr-gn13&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=122:karta-usug-nr-gn12&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123:karta-usug-nr-gn09&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:karta-usug-nr-gn10&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:karta-usug-nr-gn08&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126:karta-usug-nr-gn07&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=127:karta-usug-nr-gn05&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128:karta-usug-nr-gn04&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=129:karta-usug-nr-gn03&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:karta-usug-nr-gn02&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:ustalenie-zasad-szacunku-gruntow-strzelce-mae-i-barczkow-gmina-szczurowa&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146:informacja&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149:qaplikacje-katastru-gruntowego-dla-potrzeb-projektowania-i-lokalizacji-obiektow-budowlanychq&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=186:udostpnianie-danych-zgromadzonych-w-rejestrze-publicznym-ewidencji-gruntow-i-budynkow&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=238:ramowy-harmonogram-prac&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=239:ramowy-harmonogram-prac&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=240:ramowy-harmonogram-prac&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=243:informacja-nt-skadu-operatu-technicznego&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=332:karta-usug-gk-9&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=333:karta-usug-gk-8&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=334:karta-usug-gk-7&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=335:gk-6&Itemid=69 http://geodezja.powiatbrzeski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=336:karta-usug-gk-5&Itemid=69