Scalenia gruntów - Strzelce Wielkie
Wszczęcie postępowania scaleniowego.

Postanowienie z dnia 03.08.2015 r., znak: GK-II.661.2.2014.AS, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

 
Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów

Zawiadomienie z dnia 9.07.2015 r., znak: GK-II.661.2.2014.AS, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia, o wszczęciu postępowania scaleniowego, na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, o powierzchni 1708,1980 ha.