Scalenia gruntów - Szczepanów
Postanowienie z dnia 22.03.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.

Postanowienie z dnia 22.03.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski.

 
Zawiadomienie z dnia 27.02.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 27.02.2018 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, Starosty Brzeskiego, dotyczące przypuszczalnego terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części wsi Szczepanów, gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed decyzją o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie z dnia 12.12.2017 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów  w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

 
Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów, gmina Brzesko.

 
Decyzja Starosty Brzeskiego o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji i aktualizacji użytków gruntowych

Decyzja z dnia 02.09.2016 r., znak: GK-II.6623.3.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Brzesko.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4