Scalenia gruntów - Szczepanów
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie z dnia 12.12.2017 r., znak: OŚ.6220.7.2017.BB, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów  w części wsi Szczepanów, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

 
Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów, gmina Brzesko.

 
Decyzja Starosty Brzeskiego o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji i aktualizacji użytków gruntowych

Decyzja z dnia 02.09.2016 r., znak: GK-II.6623.3.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Brzesko.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 03.11.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia. Obiekt: Szczepanów, gmina Brzesko. Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.

 
Szacunek gruntów.

W oparciu o zasady, określone w drodze uchwały, przez Uczestników scalenia, na zebraniu w dniu 11.06.2015 r., Wykonawca prac scaleniowych, przeprowadził szacunek gruntów.

Wyniki oszacowania zostały ogłoszone na zebraniu w dniu 07.10.2015 r., a następnie udostępnione do publicznego wglądu w biurze Geodety – Projektanta Scalenia, zlokalizowanym w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowie, ul. Rynek Szczepanowski 23, w dniach:

  • 08.10.2015 (czwartek), w godz. od 8.00 do 16.00,
  • 09.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00,
  • 12.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 9.00 do 17.00,
  • 13.10.2015 (wtorek), w godz. od 9.00 do 17.00,
  • 14.10.2015 (środa), w godz. od 8.00 do 16.00,
  • 15.10.2015 (czwartek), w godz. od 9.00 do 17.00,
  • 16.10.2015 (piątek), w godz. od 8.00 do 16.00.

Dokumentacja wyników oszacowania gruntów składa się, co do zasady, z mapy szacunku oraz rejestru szacunku (wg stanu przed scaleniem gruntów).

Z całością wyników oszacowania każda ze stron postępowania może zapoznać się we wskazanym wyżej miejscu i czasookresie.

Starosta Powiatu Brzeskiego prosi o aktywny udział w prowadzonych pracach technicznych i przypomina o prawie Uczestników scalenia, do wnoszenia zastrzeżeń, do dokonanego szacunku.

Zastrzeżenia do dokonanego szacunku, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, mogą być wnoszone na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oszacowania gruntów (dla obiektu Szczepanów – zebranie w dniu 07.10.2015 r.), oraz oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu.

W odpowiedzi na prośby Uczestników scalenia, wnoszone podczas zebrań, publikujemy część dokumentacji wyników oszacowania – Mapę szacunku porównawczego gruntów, sporządzoną przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (Arkusz Nr 1 + Arkusz Nr 2 – format PDF).

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3