Scalenia gruntów - Brzesko
Decyzja z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Decyzja z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Brzesko:

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego o okazaniu projektu scalenia gruntów

Zawiadomienie z dnia 17.05.2016 r., znak: GK-II.6017.2.2010.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o okazaniu projektu scalenia gruntów, przygotowanego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla części obszaru Brzesko - Miasto.

Załączniki:
Pobierz (Zawiadomienie z dnia 17.05.2016 r., Starosty Powiatu Brzeskiego..pdf)Treść zawiadomienia[pdf]329 Kb
 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 26.10.2015 r., znak: GK-II.6017.2.2010.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia. Obiekt: Miasto Brzesko. Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.

 
Wyniki oszacowania gruntów

W oparciu o zasady, określone w drodze uchwały, przez Uczestników scalenia, na zebraniu w dniu 02.06.2015 r., Wykonawca prac scaleniowych, przeprowadził szacunek gruntów.

Wyniki oszacowania, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów, powinny zostać ogłoszone na zebraniu Uczestników scalenia zwołanym przez Starostę, a następnie udostępnione do publicznego wglądu, na okres 7 dni.

Zabranie Uczestników scalenia, którego przedmiotem miało być ogłoszenie wyników oszacowania gruntów, zostało zwołane na dzień: 13.10.2015 r.

Wyniki oszacowania udostępniono do publicznego wglądu, w budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II piętro, pok. nr 224, w dniach:

  • 14.10.2015 (środa), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 15.10.2015 (czwartek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 16.10.2015 (piątek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 19.10.2015 (poniedziałek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 20.10.2015 (wtorek), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 21.10.2015 (środa), w godz. od 7.30 do 15.30,
  • 22.10.2015 (czwartek), w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumentacja wyników oszacowania gruntów składa się, co do zasady, z mapy szacunku oraz rejestru szacunku (wg stanu przed scaleniem gruntów).

Z całością wyników oszacowania każda ze stron postępowania może zapoznać się we wskazanym wyżej miejscu i czasookresie.

Starosta Powiatu Brzeskiego prosi o aktywny udział w prowadzonych pracach technicznych i przypomina o prawie Uczestników scalenia, do wnoszenia zastrzeżeń, do dokonanego szacunku.

Zastrzeżenia do dokonanego szacunku, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia o scalaniu i wymianie gruntów, mogą być wnoszone na zebraniu, na którym ogłoszono wyniki oszacowania gruntów, oraz oraz w okresie wyłożenia wyników oszacowania do publicznego wglądu.

W odpowiedzi na prośby Uczestników scalenia, wnoszone podczas zebrań, publikujemy część dokumentacji wyników oszacowania – Mapę szacunku porównawczego gruntów, sporządzoną przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (format PDF).

Załączniki:
Pobierz (Mapa szcunku porównawczego gruntów Brzesko Miasto - strona  internetowa.pdf)Mapa szacunku gruntów[pdf]240 Kb
 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 18.09.2015 r., znak: GK-II.6017.1.2010.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, dotyczące:

  1. zebrania Uczestników scalenia gruntów prowadzonego na obszarze Miasta Brzesko, zwoływanego w celu ogłoszenia wyników oszacowania gruntów,
  2. udostępnienia do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3