Scalenia gruntów - Brzesko
Zawiadomienie z dnia 22.03.2018 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 22.03.2018 r., znak: GK-II.6017.2.2010.EW, Starosty Brzeskiego, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy,  zgromadzonej  w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części obrębu ewidencyjnego Brzesko – miasto, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów,w terminie: od 16.04.2018 r., do 24.04.2018 r., w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II-piętro, pokój 211.

 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja z dnia 29.01.2018 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW, Starosty Brzeskiego, o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego.

Postanowienie z dnia 28.12.2017 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW, Starosty Powiatu Brzeskiego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Brzesko - Miasto, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski.

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadomienie z dnia 16.10.2017 r., znak: OŚ.6220.5.2017.MW, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalenie gruntów w części obrębu Brzesko - Miasto, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski", przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.

 
Decyzja z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Decyzja z dnia 01.08.2016 r., znak: GK-II.6623.1.2015.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Brzesko:

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4