Aktualności
Informacja.
piątek, 24 stycznia 2020 08:38

Informacja dotycząca realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski, obejmującej m.in. obręb ewidencyjny Poręba Spytkowska.

 
Decyzja Starosty Brzeskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów.
środa, 23 października 2019 14:00

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak; GK-II.661.2.2011.EW, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o powierzchni 322,5239 ha stanowiących cześć obrębu ewidencyjnego Szczepanów.

Treść aktu administracyjnego;

 1. Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.EW.
 2. Załącznika Nr 1 – Wykaz zmian działek przed i po scaleniu.
 3. Załącznik Nr 2.1 – Mapa z projektem scalenia arkusz nr 1.
 4. Załącznik Nr 2.2 – Mapa z projektem scalenia arkusz nr 2.
 5. Załącznik Nr 3 – Wykaz służebności przeznaczonych do wykreślenia.
 6. Załącznik Nr 4 – Wykaz służebności przeznaczonych do pozostawienia.
 7. Załącznik Nr 5 – Wykaz nowopowstałych służebności.
 8. Załącznik Nr 6 – Wykaz  wypłat za grunty wydzielone w wyniku scalenia.
 9. Załącznik Nr 7 – Wykaz dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalenia.
 10. Załącznik Nr 8 – Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
 11. Załącznik nr 8.1 – Rekultywacja poscaleniowa dla obrębu Szczepanów.
 12. Załącznik Nr 8.2.1 – Mapa zagospodarowania po scaleniu arkusz nr 1.
 13. Załącznik Nr 8.2.2. – Mapa zagospodarowania po scaleniu arkusz nr 2.
 14. Załącznik Nr 8.3 – Zagospodarowanie poscaleniowe dla obrębu Szczepanów.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.EW o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących cześć obrębu ewidencyjnego Szczepanów, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Szczepanów, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.

 
Zawiadomienie z dnia 30.09.2019 r., Starosty Brzeskiego.
czwartek, 03 października 2019 11:45

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 30.09.2019 r., GK-II.661.2.2011.GD, o zebraniu Uczestników postępowania scaleniowego, prowadzonego na obszarze wsi Szczepanów, w związku z budową autostrady A-4.

Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części obrebu ewidencyjnego Szczepanów.

 
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r.
czwartek, 25 lipca 2019 09:14

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 24.07.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonej w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 12.08.2019 r. do 21.08.2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).

 
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.06.2019 r.
piątek, 28 czerwca 2019 14:27

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.06.2019 r., o utworzeniu bazy BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Brzesko miasto.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 27