Aktualności
Informacja z dnia 11.03.2016 r., Starosty Powiatu Brzeskiego
środa, 16 marca 2016 15:29

Informacja Starosty Powiatu Brzeskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków,  dla obrębu ewidencyjnego Czchów – miasto,  Powiat brzeski, Województwo małopolskie, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych, zgodnie z wymogami, określonymi w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 
Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Brzeskiego z dnia 24.02.2016 r.
czwartek, 25 lutego 2016 14:40

Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Brzeskiego z dnia 24.02.2016 r., w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu ewidencyjnego Czchów - miasto, dostosowującej istniejące dane ewidencyjne do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 
Informacja nt. szczegółowej osnowy geodezyjnej w gminie Gnojnik i Iwkowa.
poniedziałek, 14 grudnia 2015 09:08

NFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE IWKOWA I GNOJNIK

Informuję, że w gminie Iwkowa i Gnojnik została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 284 punkty.

Na liczbę tę składa się:

 1. 155 punktów osnowy dwufunkcyjnej;
 2. 121 punktów osnowy poziomej, w tym:
 1. 66  punktów adaptowanych dawnej osnowy II,III i IV klasy,
 2. 9 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
 3. 48 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b);
 1. 3 punkty sieci ASG-EUPOS,
 2. 1 punkt sieci POLREF,
 3. 4 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
Informacja dla Wykonawców prac geodezyjno - kartograficznych
piątek, 11 grudnia 2015 14:45

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Informuję, że został wdrożony moduł programu EWMAPA służący do wykonywania automatycznych eksportów danych. Umożliwia on dalszą automatyzację procesu geodezyjnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Proces automatycznego eksportu danych jest następujący:

 1. Wybór formatu eksportu przez użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej.
 2. Przesłanie zlecenia eksportu do serwera EWMAPA WMS.
 3. Dodanie zlecenia do kolejki zadań do wykonania i uruchomienie programu kontrolującego eksporty.
 4. Uruchomienie przez program kontrolujący eksporty programu EWMAPA w trybie wsadowym i przygotowanie eksportu.
 5. Zapis wyeksportowanych danych w zgłoszeniu i wysłanie komunikatu wykonawcy prac geodezyjnych.

Przygotowanie danych z programu EWMAPA jest procesem asynchronicznym, posiadającym dwa niezależne cykle. Pierwszy cykl to wybór eksportu, włożenie zlecenia do kolejki i informacja o poprawności umieszczenia zlecenia w kolejce. Drugi niezależny proces polega na odczycie zleceń z kolejki i przygotowaniu eksportu.

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 04 grudnia 2015 12:56

Zawiadomienie z dnia 04.12.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska.

Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody, w formie uchwały, na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 27