Aktualności
Informacja nt. szczegółowej osnowy geodezyjnej w gminie Gnojnik i Iwkowa.
poniedziałek, 14 grudnia 2015 09:08

NFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE IWKOWA I GNOJNIK

Informuję, że w gminie Iwkowa i Gnojnik została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 284 punkty.

Na liczbę tę składa się:

 1. 155 punktów osnowy dwufunkcyjnej;
 2. 121 punktów osnowy poziomej, w tym:
 1. 66  punktów adaptowanych dawnej osnowy II,III i IV klasy,
 2. 9 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
 3. 48 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b);
 1. 3 punkty sieci ASG-EUPOS,
 2. 1 punkt sieci POLREF,
 3. 4 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
Informacja dla Wykonawców prac geodezyjno - kartograficznych
piątek, 11 grudnia 2015 14:45

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Informuję, że został wdrożony moduł programu EWMAPA służący do wykonywania automatycznych eksportów danych. Umożliwia on dalszą automatyzację procesu geodezyjnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Proces automatycznego eksportu danych jest następujący:

 1. Wybór formatu eksportu przez użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej.
 2. Przesłanie zlecenia eksportu do serwera EWMAPA WMS.
 3. Dodanie zlecenia do kolejki zadań do wykonania i uruchomienie programu kontrolującego eksporty.
 4. Uruchomienie przez program kontrolujący eksporty programu EWMAPA w trybie wsadowym i przygotowanie eksportu.
 5. Zapis wyeksportowanych danych w zgłoszeniu i wysłanie komunikatu wykonawcy prac geodezyjnych.

Przygotowanie danych z programu EWMAPA jest procesem asynchronicznym, posiadającym dwa niezależne cykle. Pierwszy cykl to wybór eksportu, włożenie zlecenia do kolejki i informacja o poprawności umieszczenia zlecenia w kolejce. Drugi niezależny proces polega na odczycie zleceń z kolejki i przygotowaniu eksportu.

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 04 grudnia 2015 12:56

Zawiadomienie z dnia 04.12.2015 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Mokrzyska.

Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody, w formie uchwały, na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 03 listopada 2015 13:53

Zawiadomienie z dnia 03.11.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia. Obiekt: Szczepanów, gmina Brzesko. Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 30 października 2015 11:51

Zawiadomienie z dnia 26.10.2015 r., znak: GK-II.6017.2.2010.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia. Obiekt: Miasto Brzesko. Cel zebrania: wyrażenie przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 27