Aktualności
Informacja Starosty Brzeskiego
czwartek, 05 stycznia 2017 08:08

INFORMACJA

STAROSTY BRZESKIEGO

z dnia 3.01.2017 r.

o utworzeniu bazy BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Czchów miasto

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629), oraz §10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),

informuję

o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 - BDOT500 dla obszaru obejmującego jednostkę ewidencyjną Czchów miasto.

W bazach danych obiektów topograficznych gromadzi się dane stanowiące wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów topograficznych, a także  budowlanych innych niż budynki i sieci uzbrojenia terenu, położonych na terenie miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich

 

Brzesko, dnia 3.01 2017 r.

 
Decyzja o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych.
piątek, 14 października 2016 11:54

Decyzja z dnia 15.09.2016 r., znak: GK-II.6623.2.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze.

 
Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.
czwartek, 06 października 2016 09:06

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Wokowice, gmina Brzesko.

 
Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.
czwartek, 06 października 2016 09:02

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów, gmina Brzesko.

 
Decyzja Starosty Brzeskiego o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji i aktualizacji użytków gruntowych
wtorek, 06 września 2016 14:31

Decyzja z dnia 02.09.2016 r., znak: GK-II.6623.3.2015.EW Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, gmina Brzesko.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 27