Wytyczne, wyjaśnienia
Informacja

INFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE CZCHÓW

Informuję, że w gminie Czchów została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 217 punktów osnowy geodezyjnej w tym:

    a)      103 punkty osnowy dwufunkcyjnej,

    b)      106 punktów osnowy poziomej, która obejmuje:

  • 58 punktów adaptowanych z dotychczasowej osnowy II i III klasy,
  • 10 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
  •  38 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b),

    c)       5 punktów sieci ASG-EUPOS,

    d)      1 punkt sieci POLREF,

    e)       2 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

Ponadto wyznaczono wysokości dla 13 punktów osnowy wysokościowej 3 klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                             Kierownik PODGiK w Brzesku

                                          mgr inż. Halina Mucha

 

 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych 

          W dniu 16 grudnia 2013 r. opublikowano rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r., Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU z 2013r., poz.1551) zmieniające rozporządzenie z dnia 29 marca 2013r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU. 2001 nr 38 poz. 454.) Nowelizacja rozporządzania wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2013r.

W związku z powyższym z dniem 31 grudnia 2013 r. operaty techniczne, zawierające rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków, należy generować zgodnie z nowymi przepisami.

Zwracam również uwagę na niektóre, w mojej ocenie, istotne zmiany, dotyczące:

1. Granic działki ewidencyjnej, zdefiniowania budynków i ich kondygnacji.

2. Uzupełnienia i doprecyzowania dotychczasowych przepisów określających zasady prowadzenia EGiB, w szczególności w zakresie:

   1)    ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych,

   2)    oznaczania punktów granicznych i dokładności wyznaczania ich położenia,

   3)    wykazywania pola powierzchni działek ewidencyjnych,

   4)    systematyki użytków gruntowych oraz zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków gruntowych,

   5)    procedur administracyjnych dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego.

3.  Rozszerzenia, w generowanych dokumentach, zakresu informacji o danych dotyczących budynków, na potrzeby prawidłowo prowadzonego operatu ewidencyjnego.
W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

   1)    czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części,

   2)    prawidłowego oznaczenia części budynku oddanego do użytkowania,

   3)    konieczności ustalenia:

       a) daty oddania do użytkowania budynku lub części budynku,

       b) iczby mieszkań, na podstawie dokumentacji budowy budynku mieszkalnego,

       c)  łącznej liczby izb w budynku mieszkalnym,

       d)  daty rozbiórki całego lub części budynku,

       e)  przyczyn rozbiórki budynku lub jego części.

4.  Wprowadzenia GML, jako podstawowego formatu wymiany danych ewidencyjnych.

5. Ujawnione w operacie dotychczasowe powierzchnie działek ewidencyjnych, obliczone wg standardów obowiązujących przed wprowadzeniem zmian w rozporządzeniu, z dnia 29 marca 2013r., a które obecnie nie spełniają kryteriów dokładnościowych określonych w prowadzonych zmianach do rozporządzania, zachowują swoja ważność do czasu pozyskania przez starostę stosownych dokumentów.

Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2013 r., Ministra Administracji i Cyfryzacji (DzU z 2013r., poz.1551) w sprawie ewidencji gruntów i budynków dostępne jest m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Dla ułatwienia w dostępie do tekstu ww. aktu prawnego, poniżej załączam bezpośredni link:

Rozporządzenie z dnia 29.11.2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów
i budynków.

                                                                                           Geodeta Powiatowy

                                                                                                     Dr inż. Andrzej Surówka          

 
Stanowisko GGK

Prezentujemy link do stanowiska GGK, w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby podziałów nieruchomości, opublikowanego na stronie intermetowej Geodezyjnej Izby Gospodarczej:

Stanowisko GGK w sprawie sporządzania dokumentacji na potrzeby podziałów nieruchomości

 
Informacja nt. składu operatu technicznego

Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów zgodnie ze standardami obowiązującymi w geodezji i kartografii, kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.

Załączniki:
Pobierz (skład operatu_standardy styczeń 2014.pdf)Skład operatu technicznego[pdf]483 Kb
 
Informacje

Informacja nt. formatów udostępniania danych cyfrowych z PZGiK

 

Obecnie stosowane formaty udostępniania danych cyfrowych z PZGiK (okres przejściowy).

 

Dane rastrowe

Dane wektorowe

geotiff, tiff,
dodatkowo - evr, rap

dxf, gml, dodatkowo -edz, asc,
w uzgodnieniu shp i swde

 

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Brzesku:


 

Gmina

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna wektorowa

Ewidencja Budynków

Mapa wektorowa

Mapa hybrydowa

Granice działek

Kontury klasoużytków

budynki

Miasto Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Miasto Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Borzęcin

-

tak

tak

tak

tak

tak

Dębno

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gnojnik

Zawada Uszewska, Żerków, Uszew

Pozostałe obręby gminy Gnojnik

tak

tak

tak

tak

Iwkowa

-

tak

tak

tak

tak

tak

Szczurowa

-

tak

tak

tak

Wola Przemykowska

-

 

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3