Wytyczne, wyjaśnienia
Informacja nt. układu wysokości w obrębie ewidencyjnym miasto Brzesko

Z dniem 25.04.2012 r. w obrębie ewidencyjnym miasto Brzesko, wysokości szczegółów terenowych takich jak: pikiety sytuacyjne, elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu, dna studzienek kanalizacyjnych, wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych, osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych na mapie zasadniczej, zostały wykazane w układzie Krondsztadt 86.

 
Informacja

 

                              Szanowni
                                         WYKONAWCY
                              PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r., “w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych” (DZ.U. Nr 70, poz. 821), od dnia 8 sierpnia 2000 roku obowiązuje w Polsce nowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych zwanych powszechnie układem 2000.
 
Wyżej cytowane rozporządzenie stanowi, że układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem “1965”, oraz lokalne układy współrzędnych mogły być stosowane do dnia 31 grudnia 2009 r.
 
Dla jednostek prowadzących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Polsce, oznacza to konieczność dostosowania swojego zasobu do obowiązującego rozporządzenia.
 
W związku z powyższym przypominam, że:
  • z dniem 1 stycznia 2010r. istnieje obowiązek generowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznych
    w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem „2000”
  • Powiat Brzeski znajduje się w strefie 7 układu „2000”

                                                                  
                                                                  z poważaniem
                                                     Dr inż. Andrzej Surówka
                                                     Geodeta Powiatowy

 

 

 
Zalecenia do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych:

Zalecenia:

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 3