Druki wniosków

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRZE PUBLICZNYM

 

WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ INFORMACJI W BAZIE DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

 

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, WYDAWANIA LICENCJI ORAZ DOKUMENTU OBLICZENIA OPŁATY DLA POTRZEB WŁASNYCH I ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

 

WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.