Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2020 r.
piątek, 03 lipca 2020 10:00

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.07.2020 r. do 30.07.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).