Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 26.06.2020 r., znak: GK-II.6620.82.1.2018.KM.
poniedziałek, 29 czerwca 2020 13:28

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 26.06.2020 r., znak: GK-II.6620.82.1.2018.KM, o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Szczurowa, Niedzieliska, Rajsko  i Rylowa, położonych w jednostce ewidencyjnej Szczurowa.