Informacja dot. prac geodezyjnych.
piątek, 29 maja 2020 10:15

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze, gmina Brzesko.