Informacja dot. prac geodezyjnych.
czwartek, 28 maja 2020 11:19

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Wokowice, gmina Brzesko.