Decyzja w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
piątek, 07 lutego 2020 08:14

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 06.02.2020 r., znak: GK-II.6620.75.2.2019.KM.

Przedmiot rozstrzygnięcia: ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacja użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.