Informacja.
piątek, 24 stycznia 2020 08:38

Informacja dotycząca realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski, obejmującej m.in. obręb ewidencyjny Poręba Spytkowska.