Decyzja Starosty Brzeskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Szczepanów.
środa, 23 października 2019 14:00

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak; GK-II.661.2.2011.EW, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o powierzchni 322,5239 ha stanowiących cześć obrębu ewidencyjnego Szczepanów.

Treść aktu administracyjnego;

 1. Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.EW.
 2. Załącznika Nr 1 – Wykaz zmian działek przed i po scaleniu.
 3. Załącznik Nr 2.1 – Mapa z projektem scalenia arkusz nr 1.
 4. Załącznik Nr 2.2 – Mapa z projektem scalenia arkusz nr 2.
 5. Załącznik Nr 3 – Wykaz służebności przeznaczonych do wykreślenia.
 6. Załącznik Nr 4 – Wykaz służebności przeznaczonych do pozostawienia.
 7. Załącznik Nr 5 – Wykaz nowopowstałych służebności.
 8. Załącznik Nr 6 – Wykaz  wypłat za grunty wydzielone w wyniku scalenia.
 9. Załącznik Nr 7 – Wykaz dopłat za grunty wydzielone w wyniku scalenia.
 10. Załącznik Nr 8 – Zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
 11. Załącznik nr 8.1 – Rekultywacja poscaleniowa dla obrębu Szczepanów.
 12. Załącznik Nr 8.2.1 – Mapa zagospodarowania po scaleniu arkusz nr 1.
 13. Załącznik Nr 8.2.2. – Mapa zagospodarowania po scaleniu arkusz nr 2.
 14. Załącznik Nr 8.3 – Zagospodarowanie poscaleniowe dla obrębu Szczepanów.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 17.10.2019 r., znak: GK-II.661.2.2011.EW o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących cześć obrębu ewidencyjnego Szczepanów, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Szczepanów, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.