Zawiadomienie z dnia 30.09.2019 r., Starosty Brzeskiego.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 30.09.2019 r., GK-II.661.2.2011.GD, o zebraniu Uczestników postępowania scaleniowego, prowadzonego na obszarze wsi Szczepanów, w związku z budową autostrady A-4.

Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części obrębu ewidencyjnego Szczepanów.