Wszczęcie postępowania scaleniowego.

Postanowienie z dnia 03.08.2015 r., znak: GK-II.661.2.2014.AS, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.