Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Mokrzyska - Bucze, gmina Brzesko

Poniżej prezentujemy:

  • Mapę zasięgu scalenia,
  • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Mokrzyska,

 Prezentowane powyżej opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF.