Wytyczne, wyjaśnienia


Nowe aplikacje udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałości.

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że w ramach projektu "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" został rozbudowany Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego o nowe aplikacje, udostępniające usługi o wysokim poziomie dojrzałosci, tj. e-usługi związane z obsługą:

 1. Udostępnienia materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wydawaniem wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - Sklep geodezyjny on-line.
 2. Inwestorów i projektantów.
 3. Rzeczoznawcówców majątkowych.
 4. Geodetów.
 5. Komorników sądowych.
 6. Nieodpłatnego pozyskiwania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. 

 

 
Moduł płatności on-line w Geoportalu "Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego".

Geoportal  „Węzeł Katastralny Powiatu Brzeskiego” został wyposażony w moduł płatności on-line, pozwalający na szybkie, wygodne i bezpieczne wnoszenie opłat za zasoby geodezyjne.

Działanie modułu płatności polega na automatycznym przekazaniu danych do banku, gdzie po zalogowaniu oczekuje wypełniony wszystkimi potrzebnymi danymi przelew.

Przelew dokonywany jest poprzez usługę PayByNet  -  www.paybynet.pl

Po dokonaniu płatności Geoportal może w sposób automatyczny udostępnić wymagany zasób geodezyjny i kartograficzny, co znacząco usprawni pracę ośrodka.

Moduł płatności on-line wypełnia wymóg udostępnienia płatności elektronicznych.

Urząd otrzymuje wpłatę bezpośrednio od geodety wraz ze wszystkimi danymi identyfikującymi płatnika.

 

 
Źródło pochodzenia materiałów zasobu: mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej.

Informacje nt. źródła pochodzenia materiałów zasobu: mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej zawiera prezentowany niżej plik, zapisany w formacie PDF.

 
Informacja nt. szczegółowej osnowy geodezyjnej w gminie Gnojnik i Iwkowa.

NFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE IWKOWA I GNOJNIK

Informuję, że w gminie Iwkowa i Gnojnik została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 284 punkty.

Na liczbę tę składa się:

 1. 155 punktów osnowy dwufunkcyjnej;
 2. 121 punktów osnowy poziomej, w tym:
 1. 66  punktów adaptowanych dawnej osnowy II,III i IV klasy,
 2. 9 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
 3. 48 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b);
 1. 3 punkty sieci ASG-EUPOS,
 2. 1 punkt sieci POLREF,
 3. 4 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
Informacja dla Wykonawców prac geodezyjno - kartograficznych

Szanowni Wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

Informuję, że został wdrożony moduł programu EWMAPA służący do wykonywania automatycznych eksportów danych. Umożliwia on dalszą automatyzację procesu geodezyjnej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Proces automatycznego eksportu danych jest następujący:

 1. Wybór formatu eksportu przez użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej.
 2. Przesłanie zlecenia eksportu do serwera EWMAPA WMS.
 3. Dodanie zlecenia do kolejki zadań do wykonania i uruchomienie programu kontrolującego eksporty.
 4. Uruchomienie przez program kontrolujący eksporty programu EWMAPA w trybie wsadowym i przygotowanie eksportu.
 5. Zapis wyeksportowanych danych w zgłoszeniu i wysłanie komunikatu wykonawcy prac geodezyjnych.

Przygotowanie danych z programu EWMAPA jest procesem asynchronicznym, posiadającym dwa niezależne cykle. Pierwszy cykl to wybór eksportu, włożenie zlecenia do kolejki i informacja o poprawności umieszczenia zlecenia w kolejce. Drugi niezależny proces polega na odczycie zleceń z kolejki i przygotowaniu eksportu.

                                                                                                                             Kierownik PODGiK

                                                                                                                             Halina Mucha

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3