Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych:

W związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem w Starostwie Powiatowym w Brzesku zostały wprowadzone ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta. W konsekwencji w celu wydawania Wykonawcom z PODGiK uwierzytelnionych dokumentów oraz operatów technicznych do poprawy, pracownik musi każdorazowo podejść  z dokumentami z II piętra na parter do wejścia do budynku Starostwa.

Obecnie, w budynku Starostwa w PODGiK do weryfikacji operatów oraz bezpośredniej obsługi Wykonawców związanej z wydawaniem dokumentacji pozostała jedna osoba. Odbieranie telefonów oraz każdorazowe schodzenie na parter budynku w celu jednostkowego wydania dokumentów  powoduje, że  weryfikacja operatów (i tak bardzo już ograniczona ze względu na obecną sytuację kadrową w PODGiK związaną z wprowadzonym stanem epidemii) przebiega znacznie wolniej.

W związku z tym,  od dnia 30.03. do 10.04.2020r., operaty techniczne do poprawy oraz uwierzytelnione dokumenty proszę odbierać we wtorki i piątki w godzinach od 13.00 do 14.00. Proszę również aby dzwonili Państwo do osoby weryfikującej  operaty w naprawdę pilnych sprawach (tel.-14 663 01 84 w.148).

Kontakt w sprawach dotyczących obsługi zgłoszeń– tel. 14 663 01 84 w.156.

Proszę o wyrozumiałość i zrozumienie konieczności wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych.

Z poważaniem

Małgorzata Nocoń

Geodeta Powiatowy

Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii

Informacje dotyczące ograniczeń w bieżącym działaniu Wydziału Geodezji i Kartografii:

W dniu 13 marca 2020 r., Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, działając zgodnie z zaleceniami Rządu oraz Wojewody Małopolskiego, urząd Starostwa Powiatowego w Brzesku (oddział przy ul. Bartosza Głowackiego 51 oraz oddział przy ul. Piastowskiej 2b), a także podległe mu jednostki od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) wprowadzają ograniczenia w bieżącym działaniu. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku pracują bez zmian, jednak od dnia 16 marca 2020 r. obsługują mieszkańców wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym. Wszelkie sprawy administracyjne bądź inne, związane z funkcjonowaniem Powiatu Brzeskiego, prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski i dokumenty można składać w formie elektronicznej pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , przy pomocy platformy e-PUAP (/0398dqqqoz/skrytka), pocztą tradycyjną lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Głowackiego 51.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Poniżej lista numerów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz ustalać ewentualne terminy załatwiania spraw:

Ograniczenia w bieżącym działaniu urzędu dotyczą również Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu wykonywania zadań przez ww. komórkę organizacyjną:

 1. Udostępnianie materiałów zasobów:
 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • kopia mapy zasadniczej,
 • kopia mapy ewidencyjnej

Tomasz Kurtyka – tel. 14 663 58 68
Agnieszka Biel – tel. 14 663 01 84

UWAGA: wnioski należy składać elektronicznie:

Elektroniczne złożenie wniosku – http://brzesko.geoportal2.pl
Instrukcja nawigacji po Geoportalu zamieszczona została pod adresem:
https://www.powiatbrzeski.pl/aktualnosc/2945,komunikat-sprawy-geodezyjne

Wybierając link prezentowany poniżej mogą Państwo zapoznać się z instrukcjami obsługi poszczególnych e-usług:

https://www.geoportal2.pl/pl/instrukcje/

 1. Obsługa firm geodezyjnych: (oddanie operatu, odbiór dokumentów)
  Justyna Ratowska – 14 663 01 84
 2. Koordynacja uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
  Alina Obal – 14 628 49 58
 3. Zgłoszenia aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków: (akty notarialne, postanowienia sądu, inne dokumenty itp.)
  Mariola Prus – 14 663 19 73
 4. Wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz obsługa rzeczoznawców majątkowych:
  Anna Całka – 14 663 19 83
 5. Scalenia gruntów:
  Grzegorz Dymek – 14 663 19 83

We wszelkich innych sprawach będących w kompetencji Starostwa prosimy o kontakt z Centralą: 14 663 31 11.

Wnioski i formularze dotyczące zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji i Kartografii są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzesku, pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/spbrzesko,m,40117,gdzie-i-jak-zalatwic-sprawy.html