Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia i informacje dotyczące pracy Wydziału

KOMUNIKAT: UWAGA- zmiana organizacji pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii – ze względu na trwający stan epidemii informujemy, że brak jest możliwości osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Wydziału GK (link: Czytaj więcej lub pod numerem telefonu 14 663 58 68.

Informacja o tym jak zamówić wypis, wyrys z operatu ewidencyjnego, kopię mapy zasadniczej, kopię mapy ewidencyjnej lub inne materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Wzór wniosku o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosku o udostępnienie materiałów zasobu (mapy itp.) można pobrać (link): Czytaj więcej
  • Osobisty odbiór dokumentów zamówionych w formie papierowej odbywa się w holu budynku Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 w ustalonym przez pracownika terminie, o którym zawiadamiamy wnioskodawcę drogą telefoniczną, e-mail lub w komunikatorze w koncie użytkownika ( dotyczy wnioskodawców, którzy złożyli elektroniczny wniosek  o wypis, wyrys z operatu ewidencyjnego, mapę i inne materiały zasobu przez geoportal (link): Czytaj więcej).
  • Wypis z rejestru gruntów może uzyskać właściciel nieruchomości lub osoba posiadająca pełnomocnictwo właściciela w tym zakresie, a także osoby wymienione w art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Przy załączeniu do wniosku pełnomocnictwa, ewentualna opłata za pełnomocnictwo jest wnoszona na konto Urzędu Miasta Brzeska - kasa w budynku Urzędu Miasta Brzeska przy ul. Głowackiego 51 jest nieczynna, nie jest możliwe uiszczenie tej opłaty w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Starostwa – w takim przypadku konieczne będzie uiszczenie opłaty w dostępnych punktach bankowych poza budynkiem Urzędu (w związku z tym zachęcamy do złożenia wniosku elektronicznie – w takim przypadku pracownik przy rozpatrywaniu wniosku poinformuje o konieczności wniesienia opłaty za pełnomocnictwo, opłatę można dokonać przelewem i załączyć wygenerowany plik potwierdzenia dokonania opłaty do e-wniosku).
  • W Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje możliwość płatności kartą za zamówione dokumenty.
  • Wniosek o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego lub wniosek o udostępnienie materiałów zasobu gik (m.in. mapy i inne materiały zasobu) można złożyć w następujący sposób:

1. Wniosek można złożyć elektronicznie  (forma preferowana) poprzez GEOPORTAL – (należy założyć konto użytkownika w zakładce – „UDOSTĘPNIANIE map, wypisów, wyrysów ..”-  http://brzesko.geoportal2.pl/  i wypełnić e-wniosek w systemie) .      
2. Wniosek w formie tradycyjnej – papierowej można złożyć osobiście do skrzynki w holu budynku Starostwa przy ul. Głowackiego 51 lub przesłać pocztą.   

UWAGA:

  • W Wydziale Geodezji i Kartografii istnieje możliwość płatności kartą za zamówione dokumenty.
  • W związku z obecną sytuacją związaną z ogłoszonym stanem epidemii informujemy, że w tut. Urzędzie kasa jest nieczynna.
  • Należy złożyć oryginał wniosku z podpisem wnioskodawcy – skan wniosku przesłany e- mailem jest niepotwierdzoną kopią).
  • we wniosku należy koniecznie wskazać czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) adres e- mail, na który przekazywane będą informacje dotyczące np. wysokości opłaty oraz  gotowości wnioskowanych dokumentów do odbioru.                                                                                     
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw